Privacyverklaring

Sophie Glutenvrij respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u het gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken: “Nee, ik ga niet akkoord” in de cookie-melding pop-up.

De op de huidige website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Sophie Glutenvrij Sophie Glutenvrij, gevestigd aan Baardmosstraat 18 1441 LV Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sophieglutenvrij.nl Baardmosstraat 18 1441 LV Purmerend +31627047771

Audrey Dobber-Blom is de Functionaris Gegevensbescherming van Sophie Glutenvrij Hij/zij is te bereiken via audrey@sophieglutenvrij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sophie Glutenvrij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app, namelijk MailChimp.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via audrey@sophieglutenvrij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sophie Glutenvrij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief via MailChimp

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om bijvoorbeeld te reageren op jou vraag via ons contactformulier of om je bijvoorbeeld kenbaar te maken dat je de winnaar bent van een van onze winacties.

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken via WordPress om zo een bericht in je mailbox te ontvangen zodra er iets nieuws gepost wordt op onze website.

– Sophie Glutenvrij volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sophie Glutenvrij neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sophie Glutenvrij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sophie Glutenvrij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, E-mailadres en IP-Adres worden maximaal 2 jaar gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sophie Glutenvrij deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sophie Glutenvrij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sophie Glutenvrij jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief via The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, waar Sophie Glutenvrij een overeenkomst mee heeft gesloten op 10 april 2018 jl. om de veiligheid van jou gegevens te kunnen waarborgen. Na toestemming van jou, door middel jl.  van inschrijving voor onze nieuwsbrief via onze website, worden je voornaam, achternaam, en e-mailadres bewaard in MailChimp. Dit doen we om zo vanaf deze applicatie jou onze nieuwsbrief te kunnen zenden. Ook kunnen we in deze applicatie zien hoe vaak en wie de nieuwsbrief hebben geopend. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de frequentie, moment van verzenden en inhoud van onze nieuwsbrief eventueel te verbeteren. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door op de link onderaan onze nieuwsbrief te klikken.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sophie Glutenvrij gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sophie Glutenvrij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

– Google Analytics plaatst een analytische cookie die websitebezoek meet. De maximale bewaartermijn van deze cookie is 2 jaar. Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers mijn website krijgt en kan met deze gegevens rapportages maken om bijvoorbeeld te bekijken op welke dag van de week de meeste bezoekers zich op mijn website bevinden. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Sophie Glutenvrij heeft met Google een overeenkomst gesloten op 10 april 2018 jl. om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

 

– Google Adwords plaats een tracking cookie op je computer. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van je onlinegedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sophie Glutenvrij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar audrey@sophieglutenvrij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sophie Glutenvrij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sophie Glutenvrij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via audrey@sophieglutenvrij.nl. Sophie Glutenvrij heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk